Дръжки

Разгледайте нашето разнообразие от дръжки и изберете коя ще е най-подходяща за вас. С качествената си изработка те са направени със стил и така, че да ви служат по най-добрия начин. В PDF файла може да намерите габаритите и цветовете на всички модели дръжки и да изберете подходящата за вас.

Модел-1 1,20лв.

Модел-1 1,20лв.

Модел-2 2,80 лв.

Модел-2 2,80 лв.

Модел-3 1,60 лв.

Модел-3 1,60 лв.

Модел-4 4,90 лв.

Модел-4 4,90 лв.

Модел-5 6,50 лв.

Модел-5 6,50 лв.

Модел-6 3,10 лв.

Модел-6 3,10 лв.

Модел-7 12,00 лв.

Модел-7 12,00 лв.

Модел-8 8,90 лв.

Модел-8 8,90 лв.

Модел-9 2,50 лв.

Модел-9 2,50 лв.

Модел-10 5,80 лв.

Модел-10 5,80 лв.

Модел-11 8,20 лв

Модел-11 8,20 лв

Модел-12 6,10 лв.

Модел-12 6,10 лв.

Модел-13 6,80 лв.

Модел-13 6,80 лв.

Модел-14 4,00 лв.

Модел-14 4,00 лв.

Модел-15 2,40 лв.

Модел-15 2,40 лв.

Модел-16 2,40 лв.

Модел-16 2,40 лв.

Модел-17 2,40 лв.

Модел-17 2,40 лв.

Модел-18 2,40 лв.

Модел-18 2,40 лв.

Push механизъм 10,00 лв.

Push механизъм 10,00 лв.

* За повече информация относно видовете предлагани материали, моля обадете се на телефона за помощ и консултация: 0877-977-156; 0877-977165

Вход